Orodje za dostopnost

Laboratorij za aplikativno elektrotehniko FE UM išče študentke/študente FE UM za sodelovanje na projektu s področja URE.

 

__________________________

 

Povabilo k sodelovanju študentov na projektu

 

FEEPOS - ENERGETSKI POTENCIAL STAVB

 

Laboratorij za aplikativno elektrotehniko, Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru v okviru izvajanja projektnih nalog »ŠTUDENTSKI IZZIVI UNIVERZE V MARIBORU v letu 2022« išče študente/študentke Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru za sodelovanje na projektu za pridobitev praktičnega znanja na področju učinkovite rabe energije.

 

Naziv projektne naloge:  FEEPOS – Energetski potencial stavb

Trajanje projekta: 4 mesece (od 01. 03. 2022 do 30. 06. 2022)

Predvidena skupna denarna spodbuda študentu/študentki: 9 EUR/uro (bruto bruto) (cca 5,38 EUR/uro neto zneska ), največ 160 delovnih ur/projekt ( povprečno opravljenih 40 ur/mesec)

 

KRATEK POVZETEK VSEBINSKE ZASNOVE PROJEKTA:

 

V projektu Energetski potencial stavb se omejujemo na določitev energetskega potenciala uporabnih površin (streh ali degradiranih območji) za namestitev sončnih elektrarn. Vse pogostejša je uporaba sončnih elektrarn za proizvodnjo električne energije ,tako v urbanih kot ruralnih območjih. Pri tem pa največji izziv predstavlja iskanje primerne lokacije in površine za namestitev sončnih elektrarn. Izhodišče predstavlja natančen izračun sončnega potenciala dane površine (strehe ali degradiranega območja), pri čemer je potrebno upoštevati geografske in druge faktorje, ki vplivajo na določitev jakosti sončnega potenciala obravnavane površine. Tako si lahko pomagamo s tehnologijo LiDAR, kjer lahko pridobimo zelo natančne podatke o obravnavanih površinah, iz katerih potem določimo topografske značilnosti. Skupaj s topografskimi značilnostmi in geografsko lokacijo ter z uporabo podatkov o jakosti sončnega sevanja na vodoravno površino bomo določili energetski potencial uporabnih površin.

 

PROBLEM, KI GA NAMERAVAMO RAZREŠEVATI:

 

S takšnim izzivom smo si z interdisciplinarno skupino študentov, pedagoškim mentorjem in mentorjem  iz (ne)gospodarstva zadali cilj zasnovati in izdelati karto energetskega potenciala uporabnih površin v zaključenem območju. Pri tem bo potrebno združiti znanja iz področja energetike ter drugih strokovnih področij.

Projektno delo bo potekalo v treh sklopih. V prvem sklopu se bo pripravil nabor potrebnih podatkov za izračun energetskega potenciala. V drugem sklopu sledi izdelava matematičnega modela in računalniškega programa za izračun energetskega potenciala. V zadnjem sklopu se opravi združitev prvega in drugega sklopa v obliki orodja, ki bo namenjeno različnim uporabnikom


Izvedba projekta bo pomembno vplivala na študente, ki se bodo navadili na projektno timsko delo in si pridobili prepotrebne praktične izkušnje pred zaključkom študija, da bodo lahko z boljšimi kompetencami uspešno vstopili na trg delovne sile.  

 

K sodelovanju vabimo študente:

  • 1. bolonjske stopnje študijskega programa energetika (UNI, VS) ali
  • 2. bolonjske stopnje (MAG) študijskega programa energetika

 

Sodelujoči(a) študent(ka) mora biti v času izvajanja projekta vpisan(a) v javno veljavni študijski program v Republiki Sloveniji ter ne sme biti v delovnem razmerju, samozaposlen(a), prijavljen(a) na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetnik.

 

Vaše prijave z zadevo »Prijava na projekt FEEPOS« ter z navedbo vaših kontaktnih podatkov  in stopnje študija pošljite na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Na podlagi izkazanega interesa bo, po potrebi, z zainteresiranimi študenti organiziran predhodni sestanek. O terminu sestanka bodo zainteresirani študentje naknadno in pravočasno obveščeni.

 

Vse ostale dodatne informacije v zvezi s projektom so vam na voljo preko elektronskega naslova Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Povabilo k sodelovanju na projektu FEEPOS

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike