Arhiv novic

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru je v sredo, 27. novembra 2019, podelila diplome študentom, ki so študij zaključili v študijskem letu 2018/2019.

Na slovesnosti, ki je potekala v veliki dvorani gradu Rajhenburg, je diplome prejelo 10 študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa Energetika, 5 študentov univerzitetnega študijskega programa Energetika ter 8 študentov magistrskega študijskega programa Energetika. Diplomante in ostale zbrane sta nagovorila dekan Fakultete za energetiko, red. prof. dr. Bojan Štumberger, ter prodekan za študentska vprašanja, Klemen Srpčič. Slovesnost sta s svojim nastopom v prijetnem ambientu gradu zaokrožila Moški pevski zbor Svoboda Brestanica ter flavtistka Glasbene šole Krško, Tina Bogovič, ki je pod mentorstvom Andreje Pšeničnik ter ob klavirski spremljavi Estere Cetin predstavila tri skladbe.

 

V enajstih letih izvajanja študijskih programov na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru je študij uspešno zaključilo že 168 študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa Energetika, 98 študentov univerzitetnega študijskega programa Energetika, 119 študentov magistrskega študijskega programa Energetika, ter en študent doktorskega študijskega programa Energetika.

 

Diplomanti in njihove zaključne naloge:

 

Luka Barbič: Vpliv mehanskih lastnosti jekel za tlačne posode na pojav razpok pri nateznem obremenjevanju

Tim Benčin: Uporaba vakuumskih cevnih kolektorjev za ogrevanje in hlajenje stanovanjske hiše

Primož Bestijanič: Razpršena proizvodnja električne energije in njen vpliv na elektroenergetsko omrežje                                  Jernej Blažič: Obstoječe in načrtovane plinske prenosne poti v Evropi

Rok Brišnik: Upravičenost investicije v toplotni prenosnik dimnih plinov v podjetju Celjske mesnine d.o.o.

Aleš Ferlež: Upravljanje z energijo  na Šolskem centru Celje

Nedeljko Grabant: Zunanja montaža peletnega gorilnika na obstoječe kotle na kurilno olje                      

Urška Kalan: Strateške usmeritve pri razvoju in upravljanju sistemov daljinskega ogrevanja

Matic Krajšek: Naprava za prestrezanje, dekodiranje in posredovanje sporočil pozivnikov za GSM mobilno omrežje

Boštjan Krošelj: Energetska prenova Srednje šole Jesenice 

Uroš Krošelj: Uporaba energetskih rešitev pri gradnji zimskih rastlinjakov   

Jan Lokar: Določitev parametrov matematičnega modela fotonapetostnega modula   

Dejan Mastnak: Rekonstrukcija nizkotemperaturne toplotne črpalke podjetja Istenič d.o.o.    

Aldin Mujagić: Preračun in vizualizacija procesa komisioniranja

Aleš Navotnik: Izbor in testiranje sinhronskega reluktančnega motorja za pogon ventilatorja                                              

Rok Ovniček: Argumenti za in proti izgradnji hidroelektrarn na reki Muri                                                    

Primož Paulin: Oblikovanje pohodne plošče iz polimera

Žan Podbregar: Razvoj namizne tračne žage za razrez kosti                                                                                                 

Miha Smrekar: Uporaba BEM metode za izračun izkoristka vetrne turbine                                                                              

Klemen Srpčič: Energetska sanacija starejše hiše 

Tadej Srpčič: Analiza možnosti izključitve črpalke hladilne vode kondenzatorja NEK

Damjan Trupej: Zaščitni ukrepi službe varstva pred sevanji v Nuklearni elektrarni Krško

Simon Trupi: Primerjava karakteristik alternativnih vodnih turbin za malo HE

Klemen Žveglič: Samooskrba štiričlanske družine s toplotno energijo in energijo, potrebno za transport

 

Nekaj utrinkov s podelitve:

 

Tags: Edit tags

Arhiv novicSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike