Arhiv novic

V okviru projekta »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022« smo v času od 9. 11. do 13. 11. 2020 gostili prof. dr. Andrzeja Krawczyka iz Poljske.

 

Prof. dr. Andrzej Krawczyk se že več desetletij osredotoča na preučevanje odnosov, ki povezujejo elektromagnetno polje z živo snovjo. Njegovi raziskovalni projekti vključujejo zavestno uporabo elektromagnetnega polja v medicini in študijo njenih učinkov na okolje. Rezultate raziskav prof. Krawczyka  je mogoče zaslediti v številnih znanstvenih in strokovnih člankih in knjigah. Bil je profesor na Tehnični Univerzi Częstochowa in gostujoči profesor na večih tujih univerzah, kot npr.  Kanazawa in Doshisha na Japonskem in na Univerzi v Mariboru. Prof. Krawczyk je bil zaposlen tudi kot strokovnjak na Vojaškem inštitutu za medicino in še vedno izvaja raziskave na področju elektromagnetne medicine. Trenutno je kot profesor zaposlen na Univerzi za ekonomijo in inovacije v Lublinu na Poljskem in je predsednik poljskega društva za aplikativno elektromagnetiko.

 

 

Program:

 

09. 11. 2020

11:00 – 14:00

Wireless Telecommunication and Electromagnetic Medicine – Facts and Myths

Subject: Photovoltaic systems

Click here to join the meeting

10. 11. 2020

 

08:00 – 11:00

Applications of Electromagnetic Field in Telecommunication and Medicine

Subject: Electrical engineering

Click here to join the meeting

10. 11. 2020

15:00 – 18:00

Telecommunication Technology and Electroceutical Medicine – the Newest Applications of Electromagnetic Field

Subject: Electrical engineering

Click here to join the meeting

13. 11. 2020

11:00 – 14:00 Wireless Telecommunication  and Electromagnetic Medicine – the History and the Present State

Subject: Photovoltaic systems

Click here to join the meeting

 

Predavanja so potekala na daljavo, s pomočjo aplikacije MS Teams. 

 

 

 

»Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema».

 

Tags: Edit tags

Arhiv novicSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike