Arhiv novic

V okviru projekta »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022« smo v času od 16. 11. do 20. 11. 2020 gostili dr. Daniel-a Amariei-a iz Avstrije.

 

Dr. Daniel Amariei je leta 2015 doktoriral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Resiti. Je avtor in soavtor številnih znanstvenih člankov in član različnih društev s področja strojništva in energetike. Trenutno je zaposlen v podjetju PAMEA v Avstriji in je kot projektni vodja sodeloval že na več kot 20 različnih mednarodnih projektih.

 

Program:

 

16. 11. 2020

10.00 – 13.00

 

EU funded projects. Success Story

Subject: »POWER SYSTEM ECONOMICS«

Click here to join the meeting

 

18. 11. 2020

08.00 – 10.00

 

Project build-up. Intervention Logic and Additional Tools

Subject: »PROTECTION AND CONTROL SYSTEMS«

Click here to join the meeting

 

20. 11. 2020

14.00 – 19.00

 

 

EU funded projects. Success Story

Project build-up. Intervention Logic and Additional Tools

Subject: »TECHNOLOGICAL MODELLING OF POWER PROCESSES«

Click here to join the meeting


Predavanja so potekala na daljavo, s pomočjo aplikacije MS Teams.

 

  

 

»Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema».

 

Tags: Edit tags

Arhiv novicSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike