Arhiv novic

V okviru projekta »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022« smo v času od 3. do 16. 12. 2020 gostili prof. dr. Gogo Cvetkovkega.

 
Prof. dr. Goga Cvetkovski je zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko in informatiko v Skopju kot redni profesor. Področje njegovega raziskovanja je konstruiranje in modeliranje električnih strojev in naprav, uporaba programskih paketov CAD za načrtovanje električnih strojev z uporabo FEM ter razvoj eksperimentalnih in računskih metod za določanje porazdeljenih in koncentriranih parametrov električnih strojev.
 
Program:
  
 
03. 12. 2020
15.00 – 15.45
15.45 – 16.00 odmor
16.00 – 16.45
16.45 – 17.00 odmor
17.00 – 17.45
17.45 – 18.00 odmor
18.00 – 18.45
18.45 – 19.00 odmor
19.00 – 19.45
 
RENEWABLES – Today's Application and Future Challenges
Subject: »MEASURING TECHNICS IN ENERGETICS«
 
16. 12. 2020
08.00 – 08.45
08.45 – 09.00 odmor
09.00 – 09.45
09.45 – 10.00 odmor
10.00 – 10.45
10.45 – 11.00 odmor
11.00 – 11.45
11.45 – 12.00 odmor
12.00 – 12.45
 
Energy Efficiency improvement of Electric Motors and Drives
Subject: »MEASURING TECHNICS IN ENERGETICS«
 
 

Predavanja so potekala na daljavo, s pomočjo aplikacije MS Teams. 

 

 

 

»Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema».


Tags: Edit tags

Arhiv novicSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike