Arhiv novic

Ob svetovnem dnevu študentov, ki ga obeležujemo 17. novembra, je v Velenju potekal generacijski forum Izobraževanje za prihodnost, na katerem je sodeloval dekan Fakultete za energetiko UM, prof. dr. Sebastijan Seme.

Generacijski forum Izobraževanje za prihodnost je potekal v dveh sklopih. Vodja Urada za družbene dejavnosti Marko Pritržnik je v prvem delu, v okviru katerega so obravnavali prehod osnovnošolcev v srednješolsko izobraževanje, gostil vodjo aktiva ravnateljev velenjskih osnovnih šol Sebastjana Kukovca, ravnateljico velenjske gimnazije in dolgoletno svetovalno delavko Šolskega centra Velenje Gabrijelo Fidler, predstavnika Šaleškega študentskega kluba Roka Kovača in predsednico dijaške skupnosti Šolskega centra Velenje. Vsi sodelujoči so izpostavili visoko kvaliteto osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Strinjali pa so se, da bi lahko z intenzivnejšim sodelovanjem, povezovanjem, s skupnimi projekti in pozitivnimi zgodbami dodatno motivirali šolarje, da izobraževanje nadaljujejo v Velenju.

 

Vodja Sektorja za razvoj izobraževanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije Aleš Ojsteršek je ob zaključku prvega dela foruma predstavil poglede na izzive slovenske vzgoje in izobraževanja. Med drugim je predstavil tudi predvidene investicije na področju šolstva: celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja; izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0; krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela ter ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji.

 

V nadaljevanju foruma, ki ga je vodila Karla Sitar, vodja Urada za prestrukturiranje in gospodarski razvoj, so svoje poglede na prestrukturiranje in izobraževanje predstavili direktor Šolskega centra Velenje Janko Pogorelčnik, dekan Fakultete za energetiko UM dr. Sebastijan Seme, dekan Visoke šole za varstvo okolja dr. Boštjan Pokorny in vodja izobraževanja Ljudske univerze Velenje Jasmina Felicijan. Sodelujoči so izpostavili, da sta gospodarstvo in izobraževanje zelo povezana. Poleg formalnega izobraževanja so opozorili tudi na potrebe študentov po kvalitetnem socialnem življenju, pogojih za učenje in življenje.

 

Dr. Franc Žerdin je predstavil rezultate ankete Strateški vidiki razvoja gospodarstva v SAŠA regiji v obdobju 2021–2025–2031. 

 

Ob zaključku srečanja je Erik Kapfer, soustanovitelj Vzorčnega mesta, predstavil še inovativni projekt CORE, sodelavka Urada za prestrukturiranje in gospodarski razvoj Polona Mavrič pa projekt Talent Magnet, v okviru katerega mlade pozivamo k sooblikovanju prijaznejšega mesta.

Tags: Edit tags

Arhiv novicSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike