Orodje za dostopnost

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru je v okviru DPE 2022 dne 16. 11. 2022 organizirala okroglo mizo na temo Kadrovske problematike v energetiki.

 

Na okrogli mizi, ki jo je moderiral Slavko Bobovnik, so o pereči problematiki spregovorili:

- g. Gorazd Pfeifer, vodja proizvodnje v NEK d.o.o.,

- mag. Dušan Krajnik, vodja službe za upravljanje in razvoj kadrov ELES d.o.o.,

- doc. dr. Tomaž Žagar, predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije,

- g. Jože Hebar, predstavnik GIZ distribucije električne energije,

- prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru in

- dr. Dejan Paravan, generalni direktor GEN energija d.o.o.

 

Uvodne iztočnice za pogovor je podal dekan Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, prof. dr. Sebastijan Seme. Poudaril je predvsem velike potrebe po kadrih, ki bodo spremljale investicijo izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne ter hkrati omejeno število študijskih programov, na katerih se lahko izobražuje kader. Dodatno je opozoril na negativne demografske kazalce, ki Slovenijo spremljajo že nekaj let in ki prav tako negativno vplivajo na reševanje kadrovske problematike v podjetjih.

Doc. dr. Tomaž Žagar je poudaril, da vsi načrti, ki se nanašajo na prehod na brezogljično družbo predvidevajo uporabo jedrskih elektrarn za proizvodnjo električne energije. Predstavil je trend naraščanja izgradenj jedrskih elektrarn po svetu ter poudaril, da predstavlja ozko grlo pri projektih za izgradnjo novih jedrskih elektrarn predvsem zagotavljanje ustreznih kadrov.

 

Udeleženci na okrogli mizi so razpravljali tudi o nižanju deleža študentov na tehničnih študijskih programih, o zelo visokem deležu mladih, ki so vključeni v terciarno izobraževanje, dodatnih izobraževanjih, ki se izvajajo v podjetjih ter o sodobnih izzivih v zvezi z zaposlovanjem mladih strokovnjakov.

 

Udeleženci okrogle mize so se strinjali, da je potrebno mladim že v osnovni šoli približati naravoslovno vsebino ter jih navdušiti za nadaljevanje izobraževanja na tehničnih študijih. Predstavljeni so bili primeri dobrih praks na področju, kot npr. kviz Mladi genialci.

Prav tako so se udeleženci strinjali, da na nivoju države manjka kadrovska strategija, s katero bi lahko ciljno reševali izzive na področjih, kjer se pojavljajo težave s primanjkljajem kadrov.

 

Prof. dr. Sebastijan Seme je ob zaključku okrogle mize strnil skupne ugotovitve:

-        podjetja s področja energetike se soočajo s problematiko pri zagotavljanju ustreznih kadrov;

-        Univerza v Mariboru ter Fakulteta za energetiko bosta še naprej vodila aktivnosti za posodabljanje študijskih programov, v katero bo še bolj tesno vključeno gospodarstvo (tudi v okviru pilotnih projektov za zelen in digitalen prehod);

-        Fakulteta za energetiko bo skupaj z deležniki iz gospodarstva pričela z aktivnostmi za pripravo novega programa s področja jedrske energetike.

 

Posnetek okrogle mize je na voljo na: https://youtu.be/W20lNsDFftE

 

Nekaj utrinkov z okrogle mize:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dneve posavske energetike 2022 so omogočili:

 

Zlati pokrovitelj:

 

 

Srebrna pokrovitelja:

 

 

 

 

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike