Orodje za dostopnost

Na Inštitutu za energetiko je v sredo, 31. 1. 2024,  potekala 3. seja Programskega sveta FE UM.


V sredo, 31. 1. 2024, je v prostorih Inštituta za energetiko potekala razširjena seja Programskega sveta Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, na kateri so sodelovali tudi člani delovne skupine za pripravo novih študijskih programov s področja jedrske tehnologije.

 

 

Udeleženci so se seznanili s prenovljenimi študijskimi programi ter aktivnostmi za uvedbo novih študijskih programov s področja jedrske tehnologije na Fakulteti za energetiko UM, samoevalvacijskim poročilom Fakultete za energetiko UM in načrti za predvideno izgradnjo novih prostorov fakultete. Prav tako so jim bile predstavljene aktivnosti v sklopu projekta Pregled, posodobitve ključnih učnih vsebin, znanj, spretnosti in pričakovanih učnih izidov za trajnostni zeleni prehod ter platforma INNOVUM.

 

 

 

Člani Programskega sveta Fakultete za energetiko UM so red. prof. dr. Sebastijan Seme (Fakulteta za Energetiko UM), red. prof. dr. Jurij Avsec (Fakulteta za Energetiko UM), Igor Fifnja (NEK d.o.o.), mag. Djordje Žebeljan (HSE d.o.o.), dr. Tomaž Žagar (GEN energija d.o.o.), mag. Maša Repež Gril (ELES d.o.o.), dr. Aleš Štricelj (TEB d.o.o.),  Andrej Kovač (DEM d.o.o.) in dr. Janez Rošer (PV d.o.o.).

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike