Orodje za dostopnost

Najavljamo zagovor doktorske disertacije


FAKULTETA ZA ENERGETIKO UNIVERZE V MARIBORU


o b j a v l j a


ZAGOVOR
doktorske disertacije


z naslovom
»MATEMATIČNI MODEL HIBRIDNEGA SONČNEGA SISTEMA IN OPTIMIZACIJA PROIZVODNJE ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE
ENERGIJE«.Disertacijo bo zagovarjal


Klemen Sredenšek, mag. inž. energ.,

dne 3. 7. 2024, ob 11. uri,
na Fakulteti za energetiko, Univerze v Mariboru, Koroška 62a, Velenje (M3-213).

Doktorska disertacija je na vpogled v Referatu za študentske zadeve Fakultete za energetiko UM
v Krškem (Hočevarjev trg 1) in v Velenju (Koroška 62a).

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike