Orodje za dostopnost

Senat UM je potrdil samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2022/2023.


Na Univerzi v Mariboru je potekala 12. redna seja Senata Univerze v Mariboru, na kateri so senatorji potrdili evalvacijska poročila članic Univerze v Mariboru. 

 

Fakulteta za energetiko

 

Skrb za kakovost je na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru močno poudarjena, saj si fakulteta že od vsega začetka želi graditi podobo kakovostne fakultete, kar si prizadeva doseči s kakovostnim raziskovalnim in pedagoškim delom, aktivnim vključevanjem visokošolskih učiteljev v univerzitetne in fakultetne organe in komisije, z vključevanjem študentov v kreativno delo ter spodbujanjem pripadnosti fakulteti. Letna samoevalvacijska poročila so na voljo na povezavi.

 

 

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike