Arhiv novic

Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko, razpisuje prosto delovno mesto Tajnik članice

 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko, razpisuje prosto delovno mesto Tajnik članice VII/2 za mandatno dobo štirih let s polnim delovnim časom.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so navedeni v prilogi.

Pisne vloge s prilogami je potrebno posredovati do 30. 3. 2018 na naslov:

Univerza v Mariboru,

Slomškov trg 15

2000 Maribor

v zaprti kuverti s pripisom "NE ODPIRAJ! ZA RAZPIS TAJNIKA FE UM".

 

SklepRazpisTajnikFEUM.pdf

Tags: Edit tags

Arhiv novicSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike