V okviru Javnega razpisa projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2016/2017 je skupina študentov pod vodstvom mentorjev proučevala različne kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja. Prav tako se je v okviru posameznega projekta izvajala medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks pedagoških in delovnih mentorjev. Kot koordinator je Fakulteta za energetiko izvedla naslednje projekte:

 

- Uvajanje novih trendov energetske učinkovitosti v pogone
- Merilni sistem z brezžičnimi temperaturnimi senzorji
- Optimalno vodenje fotonapetostnih sledilnih sistemov
- Ekonomska in tehnična upravičenost ukrepov energetske sanacije

 

Projekte sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike