AKTUALNO

 

 

Postopek kandidiranja in imenovanja prodekana za študentska vprašanja Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru

 

21. 12. 2017

 

Obveščamo vas, da je odprt postopek kandidiranja in imenovanja prodekana za študentska vprašanja Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru

Celoten razpis je na voljo na:

 RazpisProdekanZatudentskaVpraanjaFEUM.pdf

 

Zainteresirani kandidati morajo vložiti svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu:

 KandidaturaProdekanStudent.pdf

 

ter mu obvezno priložiti program dela in originalno potrdilo o vpisu za študijsko leto 2017/2018.

 

Kandidaturo je potrebno dostaviti najkasneje do 3. 1. 2018 do 12. ure (datum in ura dospetja) v zaprti kuverti v tajništvo Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, Hočevarjev trg 1, 8270 Krško s pripisom: »Kandidatura za prodekana za študentska vprašanja Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru – ne odpiraj«.

  

 

Postopek volitev predstavnikov študentov v Akademski zbor Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru

 

29. 11. 2017

 

Obveščamo vas, da je odprt postopek za izvolitev 5 članov Akademskega zbora Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru iz vrst študentov.

Celoten razpis je na voljo na:

RazpisStudentiAZ-2017-final.pdf

 

Zainteresirani kandidati morajo vložiti svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu:

VlogaPredstavnikiStudentiAZFEUM-2017.pdf

 

ter mu obvezno priložiti original potrdila o vpisu za študijsko leto 2017/2018.

Kandidaturo je potrebno dostaviti najkasneje do 6. 12. 2017 do 12. ure (datum in ura dospetja) v zaprti kuverti v tajništvo Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, Hočevarjev trg 1, 8270 Krško s pripisom: »Kandidatura za člana Akademskega zbora Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru iz vrst študentov – Ne odpiraj!«.

 

 

Postopek volitev predstavnikov študentov v Senat Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru

 

6. 12. 2017

 

Sklep o zavrženju kandidature:

 Sklep_zavrenje-kandidature-Mihe-Smrekarja.pdf

 

29. 11. 2017

 

Obveščamo vas, da je odprt postopek za izvolitev 3 članov Senata Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru iz vrst študentov.

Celoten razpis je na voljo na:

 RazpisPredstavnikiStudentovSenat2017.pdf

 

Zainteresirani kandidati morajo vložiti svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu:

 VlogaPredstavnikiStudentovVSenatuFEUM.pdf

 

ter mu obvezno priložiti original potrdila o vpisu za študijsko leto 2017/2018.

Kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do 6. 12. 2017  do 12. ure (datum in ura dospetja) v zaprti kuverti v tajništvo Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, Hočevarjev trg 1, 8270 Krško s pripisom: »Kandidatura za člana Senata Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru iz vrst študentov – ne odpiraj!«.

 

 

VABILA ŠTUDENTSKI SVET FE

 

pdfVabilo na konstitutivna seja 28.11.2016

pdfVabilo 1. redna seja 2016

pdfVabilo 2. redna seja 2017

pdfVabilo 3. redna seja

pdfVabilo 4. redna seja

pdfVabilo 5. redna seja

pdfVabilo 6. redna seja

pdfVabilo 7. redna seja

pdfVabilo 8. redna seja

pdfVabilo 1. izredna seja

 

 

ZAPISNIKI SEJ

 

pdfZapisnik konstitutivne seje 2016

pdfZapisnik 1. redne seje SŠ 7.12.2015

pdfZapisnik 2. redne seje ŠS 12.1.2017

pdfZapisnik 3. redne seje ŠS 23.2.2017

pdfZapisnik 4. redne seje ŠS 24.3.2017

pdfZapisnik 5. redne seje ŠS 8.5.2017

pdfZapisnik 6. redne seje ŠS 26.5.2017

pdfZapisnik 7. redne seje ŠS 14.6.2017

pdfZapisnik 8. redne seje ŠS 13.7.2017

pdfZapisnik konstruktivne seje ŠS 2016

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike