Orodje za dostopnost

 • IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Knjižnično gradivo lahko v čitalnici uporabljajo vsi uporabniki, na dom pa si lahko gradivo izposodijo le člani knjižnice ob predložitvi izkaznice za knjižnico oz. veljavne študentske izkaznice.

 

Člani si lahko na dom hkrati izposodijo 8 enot knjižničnega gradiva. Izjeme so mogoče po dogovoru: v primeru priprave diplomske, magistrske, seminarske naloge, doktorske disertacije ipd. …

 

Izposojenega knjižničnega gradiva ni dovoljeno posojati drugim osebam, četudi so vpisane v knjižnico (glej Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice in Posebna pravila poslovanja knjižnice).

 

Rok izposoje:

1 mesec (knjige, učbeniki) - z možnostjo trikratnega podaljšanja roka izposoje;

7 - 14 dni (priročniki in zelo iskano gradivo).

  

 • PODALJŠANJE ROKA IZPOSOJE IN REZERVACIJA GRADIVA

Podaljšanje roka izposoje


Po izteku roka izposoje lahko člani rok izposoje podaljšajo. To je mogoče le, če medtem knjige ni rezerviral drug član. Rok izposoje je mogoče podaljšati največ trikrat.

 

Rezervacija gradiva


Člani lahko rezervirajo prosto in/ali (trenutno) izposojeno gradivo. Rezervirano oz. naročeno prosto gradivo je potrebno prevzeti v 3 delovnih dneh, po prejemu obvestila knjižnice. Rezervirano ne prosto gradivo (tj. v času rezervacije izposojeno pri drugem uporabniku) pa čaka na člana 5 delovnih dni po prispetju gradiva v knjižnico oz. poslanem obvestilu o izpolnjeni rezervaciji. Opozorilo: ob rezervaciji gradiva, ki ima "nedoločen čas vrnitve" kontaktirajte izposojo.


Podaljšanje in rezervacija se uredi:

 • osebno v knjižnici,
 • po telefonu na št. 07-6202-231 (Krško) ali 03-7770-400 (Velenje)
 • prek e-pošte na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 
 • prek spleta - storitev COBISS+ Moj COBISS* 

*Spletna storitev COBISS+ "Moj profil COBISS" članu omogoča pregled lastne izposoje gradiva, podaljšanje roka izposoje, rezervacijo prostega in/ali izposojenega gradiva in prejemanje obvestil knjižnice, pa tudi posredovanje zahtevkov za medknjižnično izposojo.

 

 • MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Knjižnica opravlja storitev medknjižnične izposoje samo iz fakultetnih knjižnic UM. Za informacije, poizvedbe in naročilo se obrnite na kontaktno osebo v knjižnici oz. e-naslov:

 

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

 

Tel.: 07-6202-231 (Krško) ali

Tel.: 03-7770-400 (Velenje)

 

Naročilo lahko oddate:

 

 • Osebno v knjižnici (glej odpiralni čas) ali
 • po elektronski pošti

Posredovati je potrebno natančne bibliografske podatke o gradivu.

Predlogi naročil

 

 • BIBLIOGRAFIJA ZA ŠTUDENTE

Za študente Fakultete za energetiko opravlja vpis osebne bibliografije fakultetna knjižnica. V COBISS se vpisujejo samo strokovna in znanstvena avtorska dela, objavljena v času njihovega študija oz. so povezana z njihovim študijem na FE (pri katerih so avtorji kot afiliacijo navedli Univerzo v Mariboru oz. FE UM). Storitev je za študente brezplačna. Kontakti za posredovanje dokumentov:

 

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Za kategorizacijo in točkovanje objav se upoštevajo habilitacijska merila Univerze v Mariboru (gl. Točkovanje del v bibliografiji in Seznam najpomembnejših indeksiranih mednarodnih podatkovnih zbirk).

 

Evidentiranje drugih del (za študente) in vpis osebne bibliografije za zunanje uporabnike izvaja Univerzitetna knjižnica Maribor. Storitev je plačljiva in se obračuna po veljavnem Ceniku knjižničnih storitev UM.

 

 • DODELJEVANJE UDK

UDK - univerzalna decimalna klasifikacija je knjižnični klasifikacijski sistem, ki se uporablja za razvrščanje vsebine knjižničnega gradiva. Z njim opredeljujemo vsebino oz. strokovno področje diplomskih del, magisterijev in doktorskih disertacij. UDK klasifikacija se dodeli končni nalogi, ne dispoziciji. Projektnim nalogam (projekt, diplomski izpit ipd.) se ne dodeljuje UDK.

 

UDK pridobite v Knjižnici Fakultete za energetiko prek e-pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

 

Posredovati je potrebno naslednje podatke o zaključnem delu:

 • naslov dela,
 • ključne besede,
 • kratek povzetek,
 • kazalo vsebine,
 • ime mentorja.

 

 • POTRDILO KNJIŽNICE O PORAVNANIH OBVEZNOSTIH

Potrdilo Knjižnice Fakultete za energetiko o poravnanih obveznostih do knjižnice je potrebno pridobiti:

 • ob diplomiranju oz. zaključku študija,
 • ob izpisu s fakultete,
 • ob prekinitvi delovnega razmerja oz. upokojitvi.

Poravnane obveznosti pomeni: vrnjeno knjižnično gradivo in plačani stroški opominov. Potrdilo dobite prek e-pošte. Potrdilo potrebujete tudi, če niste bili včlanjeni v knjižnico. Informacije: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

 • VPIS V KNJIŽNICO, ČLANSKA ŠTEVILKA IN GESLO

Za vpis oz. včlanitev v knjižnico je potrebno predložiti: študentsko izkaznico. Dodelimo vam člansko številko za knjižnico in v bazi članov knjižnice registriramo vašo študentsko izkaznico. S tem je študentska izkaznica hkrati tudi izkaznica za knjižnico. Po e-pošti vam pošljemo sporočilo "Moja knjižnica – nastavitev gesla", v katerem bo navedena vaša članska številka in povezava za nastavitev gesla za uporabo storitve COBISS+ "Moj profil COBISS" in storitve Oddaljenega dostopa do e-virov UM. Geslo si nastavite sami (Vnos novega gesla).

 

 • SPLETNI VPIS

Vpis v knjižnico je mogoče opraviti tudi preko spleta, COBISS+ Moj profil COBISS, Spletni vpis https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/rsu, izberete FEKRS – Fakulteta za energetiko.


Možnost spletnega vpisa je omogočena študentom Univerze v Mariboru (študenti z veljavnim statusom). Prijava s študentsko identiteto ArnesAAI -> izberete domačo organizacijo: Univerza v Mariboru, odpre se prijavno okno za vpis uporabniškega imena in gesla. Po prijavi se izvede prenos vaših podatkov iz baze študentov UM (AIPS), podatke preverite in potrdite.

 

Pozor: ob vpisu v knjižnico se vam dodeli članska številka za knjižnico (7-mestna številka), ki je vaše (novo) uporabniško ime za knjižnico. Študentska izkaznica pa s tem postane tudi knjižnična izkaznica. Z enkratnim (spletnim) vpisom v katerokoli fakultetno knjižnico UM ali UKM postanete član vseh knjižnic Univerze v Mariboru. Priporočamo, da si po uspešni izvedbi spletnega vpisa nastavite tudi geslo za uporabo storitve Moja knjižnica.


Za morebitna vprašanja smo dosegljivi preko e-pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

 

 • SVETOVANJE

Za pomoč pri pisanju seminarskih nalog ter zaključnih del se obrnite na knjižnico Fakultete za energetiko preko e-pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

 

Posredovati je treba naslednje podatke:

 

 • ključne besede ali kombinacijo le-teh v slovenskem in angleškem jeziku
 • časovno obdobje iskanja
 • za konkreten članek pa: avtor, naslov članka, leto objave in naslov revije, kjer je bil članek objavljen
 • e-naslov, na katerega vam posredujemo informacije

 

 • CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV

Cenik Knjižnice Fakultete za energetiko je oblikovan v skladu s Cenikom knjižničnih storitev Univerze v Mariboru za študijsko leto 2023/2024, ki ga je sprejel Upravni odbor UM na 21. redni seji, dne 26. 1. 2023. Cene veljajo za študijsko leto 2023/2024.

 

1. ČLANARINA

Cena (EUR)

Letna članarina:

 

študenti UM in študenti v programih mobilnosti (plačajo ob vpisu na UM)

8,80

študenti drugih visokošolskih zavodov (izven UM)

12,20

drugi uporabniki

14,40

Članarina za 3 mesece

5,50

Članska izkaznica

5,00

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike