V študijski program 3. stopnje Energetika se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:

 

a) študijski program 2. stopnje;

b) univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004;

c) visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu 45 ECTS točk naslednjih predmetov: Matematične metode, Jedrske in sevalne naprave, Termomehanika in vodenje sistemov klimatizacije, Napredne aero- in hidro- energetske tehnologije, Obratovanje elektroenergetskih sistemov, Visokonapetostni sistemi v energetiki, Oprema in diagnostika motorjev z notranjim izgorevanjem, Metode izkoriščanja energetskih virov;

d) študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.

 

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa

Če bo kandidatov več kot razpisanih mest, se pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 3. stopnje Energetika upošteva uspeh predhodnega študija:

  • povprečna ocena brez zaključnega dela: 80 %
  • ocena zaključnega dela: 20 %

Če zaključno delo ni del predhodnega študija, se pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 3. stopnje Energetika upošteva 100% upošteva povprečna ocena študija.

 

 

 

 

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike